Forum Rozmaitości (bywa że i) Biblijne Strona Główna


Rozmaitości (bywa że i) Biblijne
Forum serwisu "Rozmaitości Biblijne i nie tylko..."
Odpowiedz do tematu
Rachunek sumienia
veslao
Site Admin

Dołączył: 15 Sie 2005
Posty: 298
Skąd: Krakow
Odpowiedz z cytatem
Czarna Lista

I. Przykazanie Boskie:
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

1. Zaniedbanie wiedzy religijnej na szerszą skalę (razem wzięte: zaniedbanie katechezy, kazań, rekolekcji, lektury np. Pisma Św.; nieszukanie rozwiązań własnych problemów z wiarą).

2. Porzucenie życia modlitwy dłużej niż na miesiąc.

3. Przynależność albo popieranie organizacji, poglądów i praktyk przeciwnych wierze (np. sekta, grupa satanistyczna; magia).

II. Przykazanie Boskie:
Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie.

1. Przeklinanie Pana Boga i przypisywanie Mu zła.

2. Wezwanie imienia Bożego na potwierdzenie nieprawdy w przysiędze w ważnej sprawie.

3. Nadużywanie powiedzeń typu Jezus Maria, o Boże itp. (tu jest grzech ciężki tylko w przypadku bluźnierczej formy zastosowania).

III. Przykazanie Boskie:
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.


1. Nieuzasadnione (bez ważnej przyczyny) opuszczenie Mszy niedzielnej lub w święto obowiązujące.

2. Ciężka i niepotrzebna praca w niedziele i święta.

IV. Przykazanie Boskie:
Czcij ojca i matkę swoją.


1. Poważna przykrość wyrządzona rodzicom (np. mama musiała aż płakać).

2. Wyśmiewanie lub zniesławianie własnych rodziców wobec innych osób.

3. Powodujące poważną przykrość odniesienie do nauczycieli i wychowawców.

V. Przykazanie Boskie:
Nie zabijaj.


1. Przemyślane „serdeczne” życzenie drugiemu poważnego nieszczęścia – to jest grzech nienawiści, jeden z najcięższych grzechów w chrześcijaństwie! (Jeśli to w nerwach, zwłaszcza bezpośrednio po doznaniu od kogoś krzywdy, to grzechu ciężkiego nie ma.)

2. Zabójstwo człowieka, również nienarodzonego. W tym drugim przypadku sprawca i każdy współdziałający, o ile jest pełnoletni, zaciąga karę ekskomuniki (wyłączenie ze wspólnoty Kościoła). O szczegóły spytaj księdza.

3. Poczęcie człowieka w warunkach laboratoryjnych (inaczej: sztuczne zapłodnienie, „in vitro”), eksperymentalne manipulacje genetyczne lub oddawanie swoich komórek rozrodczych (lub innych) dla takich celów.

4. Dotkliwe (za wyjątkiem uzasadnionej obrony) lub upokarzające pobicie.

5. Lekkomyślne ryzyko życiem lub zdrowiem własnym albo cudzym (np. prowadzenie auta pod wpływem środków odurzających, celowe uszkodzenie jakiegoś sprzętu lub lekceważenie przepisów – powodujące powyższe konsekwencje)

6. „Spożywanie” alkoholu w ilości uniemożliwiającej kontrolę, czy to, co się robi, jest dobre czy złe. Także lekkomyślne ryzyko uzależnienia, jakie wynika z częstego używania napojów alkoholowych.

7. Używanie narkotyków w celach pozamedycznych, tudzież handel nimi.

8. Palenie tytoniu (to nie jest grzech ciężki, ale ze względów zdrowotnych i ekonomicznych nie zaleca się).

VI. Przykazanie Boskie:
Nie cudzołóż.


1. Dobrowolne fantazje erotyczne, zdjęcia, filmy, książki itp. Propagowanie treści pornograficznych.

2. Bezwstydny, wyzywający strój. (Należy odróżniać estetykę od erotyki oraz ocenić powód użycia danego stroju.)

3. Masturbacja lub inne zachowania przeczące godności ludzkiego ciała sam/-a lub z osobą towarzyszącą (np. petting).

4. Współżycie seksualne bez, przed lub poza sakramentalnym związkiem małżeńskim. Istotny jest również „stan cywilny” tej drugiej osoby. W sytuacji wspólnego zamieszkania „partnerów” bez ślubu kościelnego o szczegóły spytaj księdza.

5. Antykoncepcja – w przypadku środków chemicznych i mechanicznych należy odróżniać antykoncepcyjne od wczesnoporonnych. Te drugie podpadają pod V. Przykazanie Boskie, pkt 2.

VII. Przykazanie Boskie:
Nie kradnij.


1. Kradzież osobie prywatnej wartości jej dziennego utrzymania (dziś to orientacyjnie ok. 20-50 zł); kradzież firmie (lub osobie bardzo bogatej) wartości tygodniowego utrzymania rodziny (ok. 200 zł), kradzież ostatnich oszczędności biednemu. Handel przedmiotami pochodzącymi z kradzieży. Istnieje obowiązek zwrotu rzeczy skradzionej lub równowartości. O szczegóły spytaj księdza.

2. Lenistwo, marnotrawstwo i brakoróbstwo – ilekroć prowadzą do poważnych strat materialnych (na miarę określoną powyżej w pkcie 1.) lub powodują realne zagrożenie dla życia lub zdrowia. Całkowite lekceważenie obowiązków szkolnych lub studenckich.

3. Co do piractwa i wszelkiego rodzaju rozbójnictwa komputerowego (hackerstwo itp.) grzechem jest kradzież programu z półki sklepowej lub zniszczenie danych (ciężar grzechu wg pktu 2. lub na miarę wyrządzonej przykrości). Natomiast w przypadku posiadania i używania pirackich kopii programów – jest obowiązek nabycia ich wersji licencjonowanych, gdy zyski, jakie przynoszą, przekraczają ich cenę. O szczegóły spytaj księdza.

4. Kradzież intelektualna – podpisanie własnym nazwiskiem treści wymyślonej przez kogo innego i bez jego zgody, pozbawienie go przez to należnej sławy i zarobku. (Ciężar grzechu wg pktu 2. lub na miarę wyrządzonej przykrości.)

VIII. Przykazanie Boskie:
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.


1. Obmowa lub zniesławienie przynoszące drugiemu poważną szkodę, utratę autorytetu lub nieuzasadnioną poważną przykrość.

2. Kłamstwo w sądzie, powodujące wobec człowieka niewinnego poważne konsekwencje.

IX. Przykazanie Boskie:
Nie pożądaj żony bliźniego swego.


1. Dobrowolne pragnienia seksualne względem drugiej osoby (jeśli przypadkowe, niezależne, starasz się im nie ulegać - grzechu ciężkiego nie ma).

X. Przykazanie Boskie:
Ani żadnej rzeczy, która jego jest.


1. Dobrowolna ewent. podsycana zazdrość posiadanej przez kogoś rzeczy lub zdolności; potem chciwość i zachłanność (są one grzechami ciężkimi, gdy przy tym życzy się bliźniemu poważnego zła).


I. Przykazanie Kościelne:
W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.


Zob. III. Przykazanie Boskie, pkt 1 i 2.

II. Przykazanie Kościelne:
Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.


III. Przykazanie Kościelne:
Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.


Przykazania Kościelne II i III chyba nie wymagają komentarza.

IV. Przykazanie Kościelne:
Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach.


1. Nieprzypadkowe jedzenie mięsa lub wędlin w piątki (w Wielkim Poście: 3-4 piątki; kiedy indziej: ilość kolejnych piątków, świadcząca o postawie lekceważącej, np. 5-6 piątków). Proboszcz ma prawo udzielić okolicznościowej dyspensy, np. z okazji imienin. Gdy w piątek przypada uroczystość liturgiczna, zakaz nie obowiązuje.

2. Po 18. rokiem życia a przed 60. spożywanie mięsa lub wędlin w Popielec i Wielki Piątek – wtedy też obowiązuje post ścisły (tzn. trzy posiłki, w tym tylko jeden do syta). Napój nie łamie postu – napoje „procentowe” są niewskazane.

3. Jak chodzi o zabawy taneczne, obowiązują zasady jak w pkcie 1. Oprócz wszystkich piątków roku, zakaz dotyczy całego okresu Wielkiego Postu. Gdy w piątek przypada uroczystość liturgiczna, zakaz zabaw nie obowiązuje.

V. Przykazanie Kościelne:
Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.


Przykazanie nie ogranicza się do strony materialnej, lecz dotyczy sprawnego funkcjonowania wspólnoty. Ściślejszy obowiązek troski o Kościół spoczywa na osobach dorosłych – na miarę ich talentów oraz możliwości czasowych, zawodowych, finansowych itd. Warto ocenić swoją postawę: daję coś od siebie czy jestem tylko odbiorcą lub krytykiem? Grzech ciężki byłby w przypadku skrajnej obojętności na wszelkie potrzeby. Można również popełnić grzech przesadzając w drugą stronę: zaangażowaniem w sprawy kościelne, przy równoczesnym poważnym zaniedbaniu obowiązków swojego stanu i zawodu.


Uwagi

1. Przed spowiedzią przypomnij sobie, kiedy się ostatnio spowiadałeś/-aś, czy podszedłeś/podeszłaś do sprawy poważnie i szczerze, czy wypełniłeś zadaną pokutę. Pomódl się chwilę — za księdza też. I nie bój się.

2. Nie ma obowiązku wyznawania grzechów powszednich – zapomnienie ani świadome przemilczenie ich nie ma wpływu na ważność spowiedzi.

3. Zapomnienie grzechu ciężkiego nie czyni spowiedzi nieważną – wystarczy go wyznać na następnej spowiedzi, zaznaczając to na początku.

4. Świadome przemilczenie grzechu ciężkiego czyni całą spowiedź nieważną i trzeba wszystkie grzechy wyznać jeszcze raz – od ostatniej dobrej spowiedzi. W razie jakichś większych zaniedbań poproś księdza o pomoc.

5. Grzechy, jeśli jest ich „trochę”, najlepiej jest mówić w jakiejś rozsądnej kolejności, czyli np. wg niniejszej Czarnej Listy albo wg porządku: moje wykroczenia przeciw Bogu, wobec bliźniego, wobec samego siebie.

6. Jeśli jakieś grzechy powtarzają się na każdej spowiedzi i czujesz się wobec nich bezradny/-a, spytaj księdza o jakąś skuteczną metodę.

7. Niniejsza Czarna Lista wylicza grzechy ciężkie (chyba, że inaczej zaznaczono w nawiasie), czyli takie, które powodują utratę łaski uświęcającej i z których się trzeba spowiadać. Oczywiście pomysłowość ludzka nie ma granic. W przypadku wątpliwości, czy coś, czego nie ma na tej liście, jest grzechem czy nie, nie bój się spytać księdza na katechezie czy w trakcie spowiedzi – może Ci głowy nie urwie...

(C) by veslao@op.pl
Ogląda profil użytkownikaWyślij prywatną wiadomośćOdwiedź stronę autora
ew-a


Dołączył: 06 Wrz 2006
Posty: 30
Skąd: Kraków
Odpowiedz z cytatem
Mam uwagę do punktów przy IV przykazaniu: to, że mama musiała płakać, może wynikać z jej rozstroju nerwowego, albo jej problemów emocjonalnych, niekoniecznie z tego, że dziecko jej zrobiło realną krzywdę.
Na myśli mam tu sytuację np. matki-bluszcza, dla której każde wspomnienie syna, czy córki o usamodzielnieniu się powoduje potok łez i szantaże emocjonalne. Matka wtedy uważa się za skrzywdzoną a tak naprawdę dziecko robi to, co powinno.

_________________
pozdr
ew

Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem (por. J 15,12)
Ogląda profil użytkownikaWyślij prywatną wiadomość
Leszek


Dołączył: 10 Wrz 2006
Posty: 49
Skąd: Mannheim
Odpowiedz z cytatem
Do komentarza do pierwszego przykazania dodalbym jeszcze problem "czczenia zlotego cielca". To jeden z najwazniejszych grzechow dzisiejszego swiata, ktory bym podciagnal pod pierwsze przykazanie.
Ludzie czcza przede wszystkim dobra materialne. One staly sie dla nich zlotym bozkiem. Kieruja ich zyciem, niejako ich uzalezniajac. Popatrzcie wokolo....! Zamiast katedr, kosciolow, stawia sie w centrach miast okazale banki i biura ubezpieczen.To sa miejsca dzisiejszego kultu.
Nie neguje, ze wszystko co jest materialne jest zle, ale nie moga one nas zniewalac, prowokowac do zdobywania za wszelka cene, kradnac cenny czas, ktory marnujemy zapracowujac sie na smierc, aby to czy tamto zdobyc, nieraz tylko po to by miec wiecej od innych. "A niech ich krew zaleje" jak zobacza , ze ja mam lepsze. Tutaj w Niemczech stykam sie z bardzo duza grupa "polskich nowobogackich", chyba umiem sluchac, wiec wielu opowiada mi swoje i innych historie. Az dziw bierze, jakie pobudki niektorymi kieruja, aby dopiec swojemu blizniemu. Ale odeszlem troche od tematu, przepraszam. Proponuje tylko w rachunku sumienia ten aspekt sobie wziac pod uwage.
Ogląda profil użytkownikaWyślij prywatną wiadomośćWyślij email
veslao
Site Admin

Dołączył: 15 Sie 2005
Posty: 298
Skąd: Krakow
Odpowiedz z cytatem
ew-a napisał:
Mam uwagę do punktów przy IV przykazaniu: to, że mama musiała płakać, może wynikać z jej rozstroju nerwowego, albo jej problemów emocjonalnych, niekoniecznie z tego, że dziecko jej zrobiło realną krzywdę.
Na myśli mam tu sytuację np. matki-bluszcza, dla której każde wspomnienie syna, czy córki o usamodzielnieniu się powoduje potok łez i szantaże emocjonalne. Matka wtedy uważa się za skrzywdzoną a tak naprawdę dziecko robi to, co powinno.


Uwaga cenna. Łzy w IV przykazaniu to tylko pewna miara, ilustracja, że nie chodzi o zwykły zgrzyt, o jakie nietrudno zwłaszcza w okresie dorastania dziecka. Chodzi o poważną przykrość w tym znaczeniu, że jej przyczyna jest poważna.
Ogląda profil użytkownikaWyślij prywatną wiadomośćOdwiedź stronę autora
Rachunek sumienia
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Odpowiedz do tematu